Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Thư ngỏ gửi các em SV về Khảo sát online

Thư ngỏ
Gửi các em sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Đánh giá giảng viên là một hoạt động rất cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy của GV, đảm bảo sản phẩm giáo dục mà sinh viên (SV) thụ hưởng là một sản phẩm tốt nhất và ngày càng được cải tiến. Hoạt động này được Trung tâm đảm bảo bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy (AQAC) thực hiện thường niên và đã mang lại những kết quả nhất định góp phần thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Đại học Luật TP. HCM.

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường về đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của nhà trường nói chung và hoạt động của AQAC nói riêng, AQAC đã phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Luật TP. HCM đã xây dựng Hệ thống khảo sát đánh giá giảng viên trực tuyến (Feedback Online System-FOS). FOS được xây dựng với mục đích đơn giản hóa các thao tác cho người được khảo sát (sinh viên), gia tăng số lượng GV được lấy ý kiến đánh giá (đảm bảo nguyên tắc sinh viên có quyền đánh giá sản phẩm mà mình được thụ hưởng), giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý phiếu giấy, giảm chi phí in ấn và giảm khối lượng tài liệu lưu trữ thủ công…

Đối với các em sinh viên, AQAC mong nhận được sự hợp tác từ các em trong công tác đánh giá giảng viên nói chung và trong hoạt động khảo sát online này nói riêng. AQAC sẽ đề xuất Phòng CTCTSV xem xét cơ chế cộng 5-10 điểm khi xét điểm rèn luyện cho các em thực hiện đầy đủ các bảng khảo sát giáo viên trong FOS (và trong tương lai, theo xu hướng chung của các trường về hoạt động khảo sát đánh giá giảng viên, AQAC sẽ đề xuất cơ chế trừ điểm/không xét điểm rèn luyện đối với các SV không thực hiện hoạt động này).

Các em có thể xem tài liệu 1tài liệu 2 để biết thêm thông tin.

Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng gửi về Trung tâm đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy (AQAC) theo địa chỉ: pdphu@hcmulaw.edu.vn-Thầy Phú. AQAC luôn luôn lắng nghe, và sẽ có hành động khắc phục thích hợp.

​​(PS: Các em share giúp thông tin này đến với các bạn của mình nhé:mail, facebook, blog...)​​